Lommel daders die kevin hebben afgeslaan, krijgen politiebescherming

DE OMGEKEERDE WERELD, je slaat iemand verrot maar je behoort tot het speciale soort geweldenaars dat men eufemistisch 'jongeren' noemt - dan zal de politie jou beschermen terwijl het slachtoffer zijn plan kan trekken met zijn miserie.
Ziek noemen wij dat, en u ?
Carrera zal dit ter plaatse gaan aanklagen zondag, en daarbij zouden we niet verbaast zijn als zij dan door de elite wordt aangepakt als vijand.
Want wie in dit land nog de waarheid durft te zeggen, dat is een staatsvijand.
Omdat in dit land leugen waarheid is geworden.
Politiek correct taal en opinie het enige is wat nog 'mag'.

Zweden legaliseert polygamie voor moslims.

De regering wil vrijstellingen verlenen voor bepaalde allochtone mannen die met meer dan één vrouw trouwen. Uit een veel gepubliceerd wetsvoorstel blijkt dat het kabinet het op 1 juli van dit jaar in werking wil laten treden.
Het kabinet vindt het “onredelijk om een ​​onvoorwaardelijk erkenningsverbod te handhaven” en wil daarom een ​​zogenaamde “klep” introduceren die uitzonderingen op het verbod op polygamie mogelijk maakt.
Ik had nooit gedacht dat het leven van een man in dat geloof zo moeilijk en lastig was. Ik zou geen slag werk meer kunnen leveren, allee, u begrijpt mij wel wat ik bedoel - buiten die speciale activiteiten dan met al die vrouwen - hoe die mannen dat doen elke dag , zo hard werken en dan nog vier vrouwen meester blijven. O my got. Dat kan alleen maar als God aan je zijde staat.
Kan dit ook bij ons?
In Nederland kan het zo:
4.2. Polygaam religieus huwelijk
Dit geldt overigens alleen voor een burgerlijk huwelijk en niet voor religieuze huwelijken. Bij het sluiten van een religieus huwelijk is uitsluitend de religieuze autoriteit strafbaar die het huwelijk heeft gesloten en niet de partners zelf. Partners die dus een polygaam religieus huwelijk sluiten zijn zelf dus niet strafbaar en kunnen ook niet vervolgd worden.
Advocatenkantoor El Hannouche B.V. Utrecht.

WANNEER GENOEG GENOEG IS VOOR MIJ ...

Beste mensen, naar aanleiding van de zoveelste smerige aanval van ‘jongeren’ op een jonge mens in Lommel vorige dinsdag - waarbij het in dit geval dan nog eens om een mens met een mentale beperking handelt - is voor mij de maat vol.
Niet in het minst omdat ik weet en voel - u ziet op de foto waarom, omdat ik een halfbroer met beperking heb - hoeveel pijn het zo iemand doet, omdat zo’n mens al helemaal niet begrijpt wat hem overkomt als een bende losgeslagen kerels op hem/haar afkomt. Hoe laf kan je zijn zo iemand aan te vallen - ik daag die smeerl…. uit volgende zondag, doe dat eens met mij.
Vol walging las ik daarom het verslag daarover in de ‘plaatselijke’ media, - ja alleen in de plaatselijke media en beperkt, - omdat de grote leugenmedia aan al dat geweld dat vandaag en dit als een kanker door onze steden raast - en gepleegd door ‘jongeren’ - een woord en beschrijving dat meestal een doofpot-woord is voor wie en wat de echte daders zijn.
In mijn ogen zijn het alvast sociaal en maatschappelijk gedegenereerden, volk dat als een bende laffe hyena’s onze straten afschuimt naar nativ weerlozen mensen - jonge (maar ook meer en meer oudere ) mensen die liefst alleen en zwak zijn , -of aan door ‘jongeren’ geterroriseerde schoolgangen een weerloos individu - liefst blank want ik heb nog bijna nooit gehoord dat de slachtoffers anders dan blank waren een uitzondering daargelaten - dan gruwelijk groepsgeweld gebruiken.
Moeten we blijven geloven dat dit soort geweld uit verveling gebeurt, dat het niet een bepaalde bevolkingsgroep ( de onse) treft - dat die jongeren dat doen uit ‘maatschappelijke achterstelling’ - ja zelfs omdat ze door racisme en onverdraagzaamheid zo erg zijn gekwetst, dat ze groepsgeweld tegen ons soort mensen gebruiken, echt … gaan we dat blijven geloven die fabel, dat de daders in feite de slachtoffers en de slachtoffers een maatschappelijke schuld hebben waardoor ze hun mishandeling verdienen als blanke mens.
Dat de leugenmedia en politiek elite ons deze onzin verkopen, ja oke, dat zijn allemaal beroepsleugenaars samen.
Maar dat wij daar in meegaan, ik dacht het niet beste vrienden, wij weten toch beter zeg; we weten het al jaren.
En daarom vroegen wij van de Nationale Beweging en ikzelf ons deze week af : ‘Wanneer is het genoeg geweest’ - wel beste vrienden voor mij is het vandaag genoeg geweest.
En daarom zal ik zondag aanstaande en dat samen met mijn vrienden van de Nationale Beweging naar dat plein in Lommel gaan waar die geweldplegers hun gang konden gaan, om de politiek elite dit te zeggen: dat wij het beu zijn dat onze mensen als wild in hun eigen stad afgeklopt en gemolesteerd wordt.
De oude politiek particratie kan en wil ons niet beschermen en opkomen voor eigen volk, wel dan zullen wij jonge mensen - en ik als jonge vrouw - onze plicht doen.
Dit is ‘geen’ oproep tot betoging of wat dan ook, maar ik en mijn vrienden zullen zondag daar staan waar het geweld tegen eigen volk moet stoppen.
Dat beloof ik u vrienden, dat ik zal spreken in onze en jullie naam.
Ik weet dat jullie mij en mijn beweging daarin zullen steunen.
Maar zwijgen is voor mij geen optie meer, ik moet handelen.
CARRERA NEEFS

De kernpunten van het solidarisme...

Daar is ze weer...

Die Anuna en de straat en plein met hun afval vervuilende feestneuzen - dezelfde mensen die nu 'vrijheid voor de jeugd om te feesten eisen'
Die de pandemie maar een futiliteit vinden waar zij het recht hebben te doen wat ze willen, maar o wee klagen dat de klimaatverandering die komt ellende zal geven als we ons niet aan de regels houden.
Halloooo.... zijn we een beetje hypocriet bezig Anuna en je bende.

iS ER EEN LINK DIE LOOPT VAN DE DRUGSMAFFIA NAAR DE POLITIEKE ELITE , WIJ DENKEN VAN JA.De sommen die K investeerde, wie weet ook in haar en haar vriendin-bedgenoot eigen land - waarbij ze blijkbaar nog eens geld wit waste door de aankoop van een villa die het dubbel waard geschat is - dat een mens zich toch deze vraag mag stellen:
Want iedereen weet toch - dat er in de top van de politiek en de elite een kruisverbinding bestaat met de Antwerpse drugmaffia - drugsmaffia die uit ' godskinderen en hun ingeburgerde hard werkende families ' bestaat.
Die kruisbestuiving loopt van advocaten tot... politici, - is het dan zo ver gezocht van de Nationale Beweging : - om te beginnen geloven - : dat wat we met K zien , dat dit een perfect voorbeeld zou kunnen zijn van hoe politiek (met subsidies) - subsidie die dan geïnvesteerd worden in illegale business, waarna die handel resulteert in enorme winsten, winsten die vervolgens in de gewone economie (vastgoed, bedrijven) geïnvesteerd worden - en zo witgewassen legaal geld wordt.
Perfect om de particratie en de zich in de schoot van die partijen bevindende 'leden' op hoge posten, de kans te geven de particratie met geld te bevoorraden.
Een win- win situatie zullen alle liberalen en neoliberale daarvan zeggen, en alle partijen van de particratie zijn neoliberaal, - dus kan je raden hoe diep de kanker zit.
Want om dat op zo'n hoog niveau te kunnen doen wat K deed - en dat jarenlang, daarvoor moet je medeplichtigen hebben aan de top van de politiek - aan de politieke top die de top van de administratie controleert - doe op haar beurt dan subsidies goedkeurt, of zijn we mis denkt u?
Er loopt alleszins al een lijn in de politieke top in Antwerpen die cultureel is, bedenk zelf maar wie dat zijn vanwege censuur en ban die we anders riskeren, kijk naar het schepencollege, waar de ene de andere favoriseert met geld ( en ook met positieve vergunning verlenen, en dat loopt tot aan de supertop - en iedereen weet wie daar hokt en Latijns spreekt).
Verder weten we uit internationale studies over drugsgeld en drugseconomie dat het gewonnen geld in de reëel economie gesluisd wordt - en dat dit altijd gebeurt via corruptie in de politieke top, ja zelfs via politie en justitie, dat is geen uitvinding van de Nationale Beweging - dat is gewoon wetenschappelijk en in de praktijk bewezen.
Het zou ons dus niets verwonderen, mochten de speurders nog geld en bezittingen van sommige ' godskinderen' terugvinden in het thuisland van die criminelen, ( mocht onze elite dergelijke zaken - en dit ter willen van hun omvolkingspolitiek niet liever onder de mat vegen) .
Kijk beste vrienden en lezers, dat onze particratie rot en corrupt en zelfbediening is - dat was al bij veel mensen geweten, toch blijven velen maar hopen - : dat een doodziek systeem zichzelf geneest, dit door op een fractie ervan te stemmen, op de goeie' maar is er in een lichaam dat opgevreten is door kanker nog iets zo 'goed' dat het een lichaam (samenleving) - kan redden door er op te stemmen?
Neen - wij denken dat met dit in de openbaarheid gekomen geval ( en we weten dan nog alleen wat de elite en de media aan het volk kwijt wil) dat het nog erger is dan we al vermoeden, dat de particratie al tot een ware maffia getransformeerd is die de onder en bovenbouw van onze maatschappij al complet en volledig verziek en corrumpeert heeft.
Wij denken, wij zijn er zeker van, - dat alleen nieuwe bewegingen en partijen met daarbij een nieuwe kieswet - kieswet die die nieuwe partijen een reëel kans geeft verkozenen te hebben, een oplossing kan zijn - om zonder dat er een gewelddadige revolutie uit moet breken, er verandering komt.
En dan bedoel ik niet schijnveranderingen zoals die schaamlap en leugenboel Vooruit - het misbaksel en oplichting van de sociaaldemocratie - een politieke witwasoperatie van corrupte sossen, neen dat willen we natuurlijk niet - wel dat er echte nieuwe bewegingen aan de macht moeten komen.
Het alternatief - als dat niet gebeurt : zal zijn : - dat onze samenleving gewoon helemaal kapot gaat aan een crimineel politiek systeem.
De symptomen zijn - met de aanpak van de pandemie en de bijna openlijke corruptie bij de politiek ( in Wallonië al decennia blootgelegd maar nu ook bij ons) duidelijk, nu nog de remedie ontwikkelen, Nationale Beweging.
Wat denkt u...

FEESTJES ZOALS IN BRUSSEL - REVOLUTIONAIR OF LINKS LIBERAAL EGOISME ?

Ik geloof dat velen onder ons ( ten onrechte) sympathie hebben voor wat gisteren in Brussel gebeurde - want dat jonge mensen uit de bol gingen om te feesten - dat wordt door sommigen als een ‘opstand’ of zelfs rebellie van jonge mensen gezien die hun vrijheid terug willen.
Als een uiting van het feit dat die jonge mensen nu bewust het systeem in vraag stellen en klaar zijn voor een maatschappelijke revolutie of opstand.
Maar niets is minder waar, er zit geen ‘tegen het systeem gerichte kritiek of maatschappijverandering in', in wat die op feesten en amusement beluste mensen willen.
Neen in feite zijn die jonge mensen ‘Pissed off ‘ - omdat de elite zich al een tijd niet aan het neoliberale dogma van ‘feesten en zich niets van de rest aantrekken’ houdt, en die jonge mensen nu ten alle kosten hun leven van feesten en neoliberaal vertier willen blijven beleven.
Daarmee de opstand van die feestjongeren eigenlijk een reactionair verlangen naar een leven van consumentisme en er op los leven is - elk voor zich- dingen dus dat het neoliberaal regime hen beloofde - dat dat altijd en voor eeuwig door zou gaan.
Daar zijn die mensen die overal hun laars aan lappen en toch willen feesten in ontgoochelt. In de verbroken beloftes van het neoliberaal links consumptie en feestsysteem dat door de particratie wordt voorgestaan ( waar leest u wat u hier leest bij de partijen ? Ook niet bij de zogezegde identitaire bang om stemmetjes te verliezen, de particratie verliest liever haar morele waarden dan geld).
En daar waar normaal dat soort publiek met krokodillentranen de emoties - tussen het feesten en consumeren door - de volle loop laat - als het om arme vluchtelingen of het milieu gaat - zaken en voorvallen die meestal door de elite en haar media propaganda gehypet worden, - hebben die jongeren nu en vandaag totaal geen emotie of gevoelens van solidariteit met de mensen in de zorg waarvan er sommigen op instorten staan, of anderen opgebrand thuiszitten.
En nog minder met de patiënten op intensieve, laat staan zij die elke dag sterven.
Kijk ik ga hier niet de discussie aan over dat de maatregelen wettelijk of correct zijn, iedereen weet dat wij de manier waarop ze genomen werden afkeuren en afwijzen.
Ook gaan we hier niet beginnen of de pandemie nu al dan niet echt bestaat, zaak is dat hospitalen vol liggen en de zorg op barsten staat.
Naast het feit dat we als collectief een enorme schuld aan het opbouwen zijn zo lang de elite zich achter groeiende opnamecijfers kan verschuilen.
Dus ja, men kan wat die feestneuzen in Brussel deden leuk vinden, zelfs revolutionair ( wat het dus niet is) want feit is - dat zo lang men de elite door het verminderen van cijfermateriaal inzake de pandemie niet kan dwingen onze vrijheid terug te geven - zo lang zal een hele pak mensen - en verder de hele samenleving, het hun broodwinning en soms hun toekomst kosten.
Dat dit soort dingen de Horeca nog enige andere economische sectoren niet vooruit, maar juist achteruit helpen.
Die feestjes dus een extreme vorm van neoliberaal ( en ja ook links) egoïsme is.
Dat het de staatsschuld exponentieel verhoogt - onze schuld dus tot ongekende hoogte opvoert.
En als die jonge feestneuzen denken ( meestal studenten van de beter klassen die anders altijd de mond vol hebben over ‘solidariteit’ en verbondenheid ) dat dit soort dingen wel een leuke stunt als vervanging van een cantus betekend, - dat ze dan maar eens goed nadenken over wie vooral de kosten van die lol zal mogen afbetalen op termijn.
Met name zij zelf , naast de kosten van immigratie en omvolking, want dat vinden velen van die links liberale jongeren vandaag ook wel cool en fijn, tot ze 55% van hun loon aan belastingen mogen afdragen, en dat cijfer zal zelf stijgen met onrechtstreekse belastingen, bijvoorbeeld voor milieu, nog een thema waar die feest-jongeren zo’n emotionele band mee hebben, al zou je dat niet zeggen als je hun afvalbergen na hun feestjes bekijkt die ingevoerde negers dan voor hen mogen opkuisen.
'0 wat antiracistisch zijn we toch bezig denken die feestneuzen intussen bij zichzelf.
En denk nu vooral niet lezers, dat wij iets tegen de jeugd zouden hebben, neen wij zijn een beweging waar veel jongeren belang bij hebben, op voorwaarde dat - dat ze daar moeite en het gevaar van vechten met de ordediensten in zouden steken.
Daarom dat we het zo spijtig vinden, dat jonge mensen hun woede en verzet naar het hebben van feestjes, niet op verzet en strijd voor eigen land en volk richten.

PROFESSOR TORFS HAD GRAAG EENS MET IEMAND VAN DE EXTREEMRECHTSE 'ONDERBUIK' GESPROKEN...

Hier is ons aanbod...
Beste mijnheer Torfs
Ik las in een interview met u in Knack, dat u wel pap zou lusten om eens een discussie /gesprek aan te gaan met ‘de onderbuik van de maatschappij, het soort mensen die zo kwaad is op sociale media’ - u wou met name eens nagaan - of dat soort mensen over argumenten en intellectuele vaardigheden beschikken om hun woede concreet te kunnen verwoorden, of dat het maar gewoon domme haatpraat is over omvolking en immigratie en elite - door blanke, ja laten we het uitspreken ‘üntermenschen’ - een soort Klu Klux Klan fantomen die in plaats van kruisen in brand te steken de sociale media in de fik zetten.
Ja met ingevoerd en hier gekweekte kolonisten kan jij goed praten en dat doet u ook veelvuldig, met Abou’s en andere Baba’s - ja die hebben pas argumenten om naar te luisteren, dat is interessant materiaal om er zichzelf - als blanke intellectueel, mee te bevredigen - wow wokeness in progressie, op universitair niveau.
Maar ‘de onderbuik van het eigen blanke volk’ een vieze brij van ontevredenheid, daar kan je niets van verwachten toch, daar hebt u nog nooit contact mee gehad zei u in het interview, fantastisch, proffen die nog nooit contact hadden met het eigen blanke werkvolk, maar die zich de problematiek van het vreemde ingevoerd volk sterk aantrekken, in welk land leeft u eigenlijk, in dromenland mijnheer de professor. In multicultureel fantasialand.
En daarom zou u wel graag eens zo iemand tegenkomen zoals ik er eentje ben, dat zei u in Knack, neen niet eentje van het VB, die kende u al, dat was gesneden brood - die behoren in feite tot het systeem maar praten ‘onderbuiks’ vanwege electoraal lonend. En daar hebt u een punt natuurlijk.
Dat zal u bij mij en bij ons niet vinden, dat electoraal gepraat en geschipper en gelul , neen ik bied u een kijk in onze donkere fascistisch ziel aan.
Gratis wij hoeven daarom niet gepamperd door u en de elite, wij werken wel zelf voor ons bestaan.
Als u dat aankan tenminste, dat u niet direct Unia belt - omdat u die gieren een prooi hebt aan te bieden vol haatpraat vanuit de ‘onderbuik’.
U kan alvast op onze fb pagina eens proeven van wat u elitaire klasse als (haatpraat) catalogeert, dit bij gebrek aan inhoudelijke argumenten.
Met onderbuikgroeten
Hermy Edouard

Nationale Beweging

Nadat een rechter de maatregelen van de regering onwettelijk verklaarde staat internet en mensen die zich tegen de maatregelen zeggen te verzetten op hun achterste poten.
Actie, actie, actie roepen zij nu en terecht.
Maar toen wij als eersten - en als enige - een actie deden tegen de minister van binnenlandse zaken in haar woonplaats Schoten en verantwoordelijk voor dit schandaal - hier ziet u Carrrea Neefs die een krans aan een monument wou neerleggen om zo onze wil tot vrijheid te benadrukken - waarna we een meeting hadden - iets wat de corrupte elite haar verbood en we dus iemand anders de krans moesten laten neerleggen - anders zou ze gearresteerd worden.
Ja je hebt internetactie en echte actie...je moet zelf met niet veel zijn maar wel de moed en verantwoordelijkheid hebben.
Toen hebben wij al die internethelden en zij die nu moord en brand schreeuwen - nu zelfs partijen willen oprichten tegen de pandemieweten - niet gezien of gehoord, buiten en paar moedige mensen van kleine verenigen zoals de onze.
Kan iemand ons zeggen waarom jullie niet daar en met ons daar stonden brave mensen, waarom hadden jullie een rechter nodig om te weten dat de elite al meer dan 1 jaar compleet onwettelijk handelt?
Als jullie partijen gaan oprichten, gaan die dan altijd zo traag in gang komen.
Dan is het toch beter de Nationale Beweging te steunen, wij zijn niet alleen 'avant garde' wij handelen er ook naar.

WAT WE NU BELEVEN IS EEN NIEUWE KLASSESTRIJD.
MET AAN DE ENE KANT DE ELITES EN HUN COLLABORATEURS, AAN DE ANDERE KANT HET PATRIOTISCH VOLK.
HET DOEL IS NU NIET LOUTER DE PRODUCTIEMIDDELEN IN HANDEN TE KRIJGEN,
MAAR DE VOLLEDIGE, EN DAT OP ALLE VLAKKEN VAN HET SOCIAAL ECONOMISCH, CULTUREEL VLAK, DE NATIVE SOEVERENITEIT TE HEROVEREN.
MET ANDERE WOORDEN : DIT IS DE REVOLUTIE VAN DE 21 EEUW DIE ONS ROEPT EN TOT STRIJD DWINGT.
ER BLIJFT ALLEEN DE KEUZE WAAR IEMAND ZAL STAAN IN DEZE REVOLUTIE.
HORIG AAN DE OUDE CORRUPTE EN MULTICULTURELE ELITES, OF AAN DE KANT VAN HET NATIVE VOLK.
Hermy Edouard.

AMERIKAANSE DEMOCRATIE DOODT PATRIOTTEN.

Een corrupte elite die haar eigen oorlogshelden en patriotten neerschiet, in koelen bloede - wat is dat voor soort elite ... niets anders dan wat we hier hebben met onze omvolkings-elite... een bende volksvreemde verraders.
En heel de westerse democratische wereld schreeuwt nu : 'dat een president die tot geweld oproept ( Trump, wat hij niet deed, maar alleen opriep tot verzet) een doodgraver van de democratie is.
Dat diezelfde elite en leugenmedia daarbij even vergeten is ( ze vergeten alles wat hen niet zint) dat een Amerikaanse president ooit een burgeroorlog tegen eigen volk heeft uitgelokt, met honderdduizenden doden van eigen volk tot gevolg.
Niets weten, o wat is dat zalig en fijn, dan ben je altijd heilig.
Toen noemden dezelfde democraten in het westen dat een 'goede zaak'.
De zwarte bevolking kreeg van de 'progressieve elite' zelfs geld en land en werkmddelen ( 16 acres en een ezel, neen dit is geen grap of fake news) om blanke mensen te helpen sneuvelen en doden.
En het verhaaltje - 'dat het allemaal over het bevrijden van slaven ging', daarom een 'goede' oorlog geweest was tegen eigen volk.
Wat een nonsens, en dit omdat verschillende staten (en de president himzelf) hun slaven mochten houden, als ze maar meevochten met de Noordelijk Staten.
Zo zie je maar weer, wie de overwinning haalt schrijft de geschiedenis, daar weten we alles over in ons land.
Maar 1 ding moge duidelijk zijn, de jarenlange minachting voor een groot deel van het volk en hun verzuchtingen, dat kan je niet ongestraft blijven doen.
Zelfs de machtigste elite van de wereld doet het in haar broek als de dijk van 'verdraagzaamheid' breekt, het koeioneren van groot stuk van de bevolking blijft duren.
Hun en onze stem wordt niet gehoord, wij worden als vijanden in plaats van medeburgers gezien en behandeld door leugenmedia en elite ( de media en zelfs de Vlaams nationale elite noemt een deel van het volk ' mest' - want - wat betekend anders de zin ' dat men zijn partij moet 'uitmesten' - dat velen van ons door de elite en media als vuiligheid worden gezien... ja toch, of niet soms.
Woorden hebben betekenis beweert links en de burgerij , maar is dat alleen waarheid als het om gekleurd en ingevoerd volk gaat en niet om ons.
En als bijna 200 jaar interraciale samenleving niet werkt in Amerika, wat een enorme misdaad dat de Europese elites van de Unie bij ons dat mislukte verhaal nog eens wil overdoen.
Dat ze maar goed kijken naar wat er verder nog in de VS gebeurt, en in Europa, dat de multiraciale waanzin maatschappelijk en sociaal dood is, alleen een dictatuur het nog in stand probeert te houden ( en dat met kiezersbedrog in Amerika en zoals wij dat in ons land ook kennen, dit door uitsluitingsmechanismen voor nu al meer dan 800.000 stemmen) verder nog door het supercorrupt verdelen van mandaten waarvoor geen mens gestemd heeft ( blanco en ongeldig en niet stemmers).
De particratie eigent - ze verdeelt die mandaten onder elkaar zoals een maffia gestolen buit verdeeld. 15% van alle mandaten zijn nu al spookmandaten zonder kiezers of volksmachtiging, om nog niet te spreken over hoe de particratie sjoemelt met vervangers en wat weet ik niet allemaal.
Dus alhoewel we veel kritiek hebben op het imperialisme van de V.S, moeten we toch duidelijk stellen, dat wij onze broeders en zusters die 'van ons gedacht zijn' -( dat moet niet helemaal hetzelfde gedacht zijn uiteraard, daarom zijn we nationalisten) in dat land steunen.
Dat wij hun doden betreuren en gewonden, mensen die ook onze doden en gewonden zijn - omdat het in Amerika in se om eenzelfde strijd gaat dan de onze.
Volkssoevereiniteit, nationale democratie.
Die mensen die het Capitool bestormden, zij gebruikten geen wapens of buitensporig geweld, zij staken de boel niet in brand - niet zoals de gebruikelijke Black Lives Matters opstanden geweld en vernieling, plundering en brandstichting plegen, bijlange deden deze patriotten dat niet.
En toch werden ze door de elites vermoord, en daar zal vroeg of laat een rekening voor betaald worden beste vrienden, dat bewijst de geschiedenis.

Jarig Vlaams Parlement betaald voor "special" in maandblad

De politieke kaste 'viert' zichzelf en haar particratische instellingen, van onafhankelijkheid is geen sprake, omdat het de oude particratie is die aan de macht is.
Vlaams parlement, Brussels parlement, federaal parlement, Senaat, - aan Waalse kan hetzelfde maar dan met Franse namen, allemaal al 50 jaar en meer dezelfde politieke bedrijven en poppetjes die daar heersen.
Federaliseren heeft niets te maken met burgerdemocratie of en culturele groep die mag meebeslissen over de regio te maken, neen federaliseren wil gewoon zeggen : 'dat de partijen zoveel mogelijk bijgebouwtjes uitbouwen in het land om er hun satrapen een job te bezorgen, zichzelf als partijen te verrijken.
Kijk als je een bevolking meer autonomie wil geven, dan betekend dat toch dat er nieuwe groepen van ( voor ons native) bevolking daar vertegenwoordigd zijn, maar in dit land is dat niet zo, hier blijven de poppetjes dezelfde, poppetjes vanuit de bestaande particratie.
Dan kan je het land evengoed met 1 federaal parlement en senaat blijven besturen, de provincies onderbrengen in een Vlaams, Waals en Brussels 'Provinciaal Bestuur' waardoor je de provinciebesturen weg kan laten.
En om dat alles door het volk te laten controleren en besturen moet de huidige kieswet weg, en moet er een nieuwe gemaakt worden die door een referendum moet bekrachtigd worden en waar uitgelote burgers mee deze nieuwe kieswet maken.
Misschien dat we dan meer autonomie krijgen, het volk bedoel ik, niet de culturele elites zoals nu het geval is waar de Waalse en Vlaamse particratie het land verdelen onder elkaar.
Dan zou het mogelijk zijn een volwassen coronabeleid te hebben, een deftige uitrol van vaccinatie voor wie het wil, we niet zoals nu vastzitten in een klerezooi en geklungel dat olympische afmetingen aangenomen heeft.

PRO ISRAEL LOBBY VLAAMS BELANG LIQUIDEERDE MLITANT. (alles voor Israël, voor het eigen volk 'nikske'.

"Antisemitisme, dames en heren, is een eeuwenoud fenomeen. Het kan voortkomen uit verschillende ideologieën, zoals het christendom, nationalisme, nationaalsocialisme, communisme, racisme, fascisme en de islam".
Dit zijn woorden uitgesproken door kopstuk van Vlaams Belang Sam Van Rooy en dit naar aanleiding van een herdenking georganiseerd ( ook iets met bloemen leggen zoals Carrera Neefs deed voor een dodend-herdenking, maar dan voor de politiek correcte medemens ) door de joodse lobbyorganisatie Bnai Brith.
Dat is dezelfde vredelievende organisatie die terroristen van de Hagana en Irgun ( terreurorganisaties die 200 Britse militairen vermoorden naast duizenden Palestijnen) steunen en hun nagedachtenis eren.
Van Rooy beloofd op die spreekbeurt verder : 'dat hij zal strijden tegen iedereen die de joodse belangen raakt - en wel door te strijden tegen een van die ideologieën die hij verafschuwt en blijkbaar de joden schaad( dus ook Vlaams nationalisme blijkbaar, vermits dat onder 'nationalisme' valt, een kwaal net als de islam volgens Van Rooy.
En deze onzin uitgesproken door een kopstuk van een Vlaamse nationale partij. Dat nationalisme een kwalijke ideologie zou zijn. (Het joodse lobbyventje Van Rooy vergeet wel in dat rijtje het Zionistische imperialisme te vermelden).
Welke krankzinnige geesten lopen er daar in die partij rond vraag ik mij dan af, heb ik daar zoveel geld en tijd en risico voor genomen in de tijd, dat mee te hebben opgericht, jezus man, wat een tijdverlies.
Partij waar nu een 'Kibboetscommunist' vrij en vrolijk nationalistische militanten openlijk kan afmaken zoals Carrera Neefs. Wraakroepend is dat, en kom ons niet vertellen dat het moet omdat het VB het cordon moet kunnen breken... bullschit is het.
Dat een partij- elite aan lobby's van minderheden beloofd : dat als militanten van hun partij een van die door hem aangehaalde ideologieën zou aanhangen ( let wel : daar hoort ook de kernideologie 'nationalisme' van de eigen partij bij) - of er verkeerdelijk - zoals in het geval van Carrera Neefs - mee geassocieerd wordt, die militant dan door de joodse lobby van de partij geliquideerd zal worden.
En zo gebeurde dit weekend met een madam die bloemen ging leggen bij de verkeerde mens.
Zij was niet de eerste die het overkwam en ze zal niet de laatste zijn, zeker nu we weten dat agenten van organisaties zoals de joodse Bnai Brith al tot in de top van die partij baas en meester zijn.
Tijd dus voor en nieuw beging, een nationale beweging, niet door joodse of Moorse lobby's gecontroleerd, maar door eigen volk beheerd.

Carrera Neefs uit het Vlaams Belang gezet.

OP BEVEL VAN DE WEVER GAF VAN GRIEKEN MILITANT DOLKSTOOT IN DE RUG.
EIGEN VOLK WEG.

Persmededeling Wuustwezel 29/11/2020

Ik heb kennisgenomen van de beslissing van het Vlaams Belang-partijbestuur om mij als lid te schrappen. Hiervan werd ik zaterdag 28 november om 22.26 uur per e-mail op de hoogte gebracht. Het blijft toch merkwaardig dat de pers, in dit geval de zondagskrant, op de hoogte was van dit feit voor ik hiervan zelf werd ingelicht. Graag wijs ik erop dat er enkele onwaarheden en zelfs leugens in dit ontslagbericht zijn opgenomen.

Het klopt dat ik een onderhoud heb gehad met de nationaal secretaris, Ortwin Depoortere, in het kader van de neergelegde bloemen op het graf van een Nederlandse soldaat op 11 november. Ik werd uitgenodigd voor een ‘volwassen’ gesprek en niet voor een juridische procedure met uitsluiting van de partij als gevolg. Voor het uitsluiten van een lid is er wel degelijk een procedure nodig. Daarom heb ik meermaals de desbetreffende statuten bij de partij opgevraagd, maar nooit gekregen.

Het papier dat men mij zou willen laten ondertekenen was geen ‘charter voor mandatarissen’ zoals men nu voorstelt, maar wel een papier met een soort schuldbekentenis. Een papier dat ook volgens diezelfde nationaal secretaris reeds door 15 anderen, die wel een VB-mandaat uitvoeren, is ondertekend naar aanleiding van beschuldigingen van niet-politiek correct gedrag op sociale media.

Nooit heb ik tijdens dit gesprek dit papier onder ogen te zien gekregen en werd me steeds bevestigd dat het om een vertrouwelijk gesprek ging, zónder juridische procedure.

Ik weet dat de partijstatuten in verband met een uitsluitingsprocedure zwaar met de voeten werden getreden en dat er een hele andere agenda speelt bij mijn ontslag. Mijn ontslag uit de partij is dan ook volledig in strijd met de interne procedure en zorgt intern ook voor de nodige spanningen. Dat de partijtop nog maar durft te twijfelen aan mijn loyaliteit jegens hen is wel zeer bedroevend. Als partijmilitante ben ik vrijwel dag en nacht op de baan om leden te werven voor het Vlaams Belang en hun standpunten toe te lichten. Dit volledig op vrijwillige basis.

Dit staat volledig in schril contrast met leden van een partijapparaat, die absurd hoge lonen opstrijken, om dan een eenvoudig lid terecht te wijzen en zo het lidmaatschap ontnemen.

Daar komt dan nog eens bij dat de partijleiding - bij monde van de voorzitter- mij, alsook vele andere mensen, openlijk in de pers schoffeert en belachelijk maakt met betrekking tot mijn kledingkeuze. Het Vlaams Belang vult hierbij nog maar eens de wensen van de pers in en laat dus de tegenstanders hun agenda bepalen, ten nadele van het eigen volk.

Voor de mensen die twijfelen aan mijn oprechtheid kan ik al mijn argumenten zwart op wit én met het nodige bewijsmateriaal staven. Voor verdere vragen mag je me steeds contacteren. Maar ik wil de persmuskieten er wel op wijzen dat ik geen hoge pet op heb van de leugenpers, die er enkel op uit is om nationalisten en patriotten in diskrediet te brengen.

Daarom zal ik enkel antwoorden op vragen die voor mij gegrond zijn.

Verder beraad ik me voor de toekomst. Ik zal actief blijven strijden voor de vrijheid en welstand van ons volk, maar dan zonder partij.

Carrera Neefs.

Afbeelding kan het volgende bevatten 2 mensen

DE NACHT VAN DE LANGE MESSEN BIJ VB - WAT KAN GESCHIEDENIS ACTUEEL ZIJN.
STRAKS RAAKT NOG DE HELFT VAN DE PARTIJLEDEN HUN LIDKAART KWIJT WEGENS FAMILIE DIE OOIT FOUT IS GEWEEST.
EPURATIE OP ZIJN BELGISCH BIJ DIE VLAAMS NATIONALE PARTIJ.
WANNEER KRIJGT DE JONGE DAME AMNESTIE?

10-tallen arrestaties in Anderlecht

Nationalistische militanten die willen manifesteren veegt men van de straat, men zet er zelfs steden pleinen en straten voor af, wat een verschil met het ingevoerde volk, zij 'bezitten' de straten in onze steden
De elite, zelfs die van de Vlaams nationalistische particratie zoals De Wever in Antwerpen zeggen: 'dat ze met alle gemeenschappen willen praten' - mijn vraag aan hen, wanneer gaan jullie ooit met het eigen volk praten, zijn wij melaatsen misschien.
Alleen een 'Nationale beweging' van native Vlamingen en Walen kan de komende strijd aangaan.
Laat ons stoppen met ons volk te verdelen in Vlaming of Waal, de indringers worden elke dag driester en driester, alleen 'eenheid' kan helpen ons land te bewaren voor ons nageslacht.
'Eendracht maakt Macht' - sluit u bij ons aan.

Blanken kopen huis voor vluchtelingen?!?!

Lopen er dan geen blanke landgenoten genoeg rond die de dure huishuren ( huren die niet meer te betalen zijn omdat de markt elk jaar met duizenden vluchtelingen overspoelt wordt, zo de prijzen stijgen ?).
neen dat zou niet 'politiek en mediacorrect' zijn, een huis ter beschikking van eigen mensen te stellen.
Daarom noem ik mensen die zoiets doen ( een huis kopen om nog meer gelukzoekers aan te trekken en te huisvesten ) niet 'sociaal'- maar criminele asocialen - men zou ze moeten onteigenen vanwege hulp aan mensenhandel.
En wanneer onze samenleving ooit weer tot haar zinnen komt zal dat ook gebeuren.
Reken maar.

Rellen in Anderlecht

Gisteren weer rellen in Anderlecht, hier de uitleg van waarom dat zo is en waarom het niet vanzelf zal verminderen zonder patriottisch verzet. En o ja nog dit, dat 45 jaar electoralisme ons geen bal geholpen heeft in onze strijd.
Het heeft het grootste deel van de anti immigratie en nativistische beweging alleen maar lam gemaakt, bijna politiek correct.
Ja als je de duivel wil bevechten met 'wijwater' - daar wordt je hoogstens alleen zelf nat van.
'Prevelen in de woestijn' zingt Jef Elbers ergens in een ander lied, de moedige man.

Sammy Mahdi, een van de meest authentieke Belgen binnen de CD&V wil webstek tegen fake news over immigratie opstarten.

Maar wist u : 'dat de staatsecretaris voor asiel en immigratie ook bevoegd is voor de Nationale Loterij'
Ik vindt dat logisch en onze regering van losers vond dat blijkbaar ook toen ze de twee bevoegdheden aan mister Belgium Mahdi toewezen.
Weet u waarom dat logisch is en was, wel omdat asiel en immigratie en de Nationale Lotterij één ding gemeen hebben, het is gokken.
Er is alleen een verschil in winstkansen, bij de Nationale Lotterij is de kans op winst op het grote lot 0,0000003846 %
Maar als je als vreemdeling de gok waagt illegaal of met een paar onnozele leugens over vervolging ons land binnen te dringen ( asielaanvragen indienen heet dat bij Mahdi) de winstkans op een Belgische identiteitskaart met 'Win for live ticket' zo rond de 90% ligt.
Alleen een Bingomachine geeft zoveel winstpercentage, daarom zou men asiel en immigratie beter 'Bingo Asiel' gaan noemen, dat vat de twee bevoegdheden van de staatssecretaris (asiel en gokken) beter samen.
En omdat sommige burgers nogal pissig zijn,... waarschijnlijk fascisten zijn... dit omdat 'als zij iets van deze staat denken te zullen winnen ze niet eens in 1% van de gevallen met winst aan de haal kunnen gaan', dat terwijl immigratieaanvragers met 90% winstkansen gaan lopen met hun gokken voor een Belgische identiteitskaart met 'Win for Live' status.
Wat nog maar eens een bewijs is :'dat gokken loont en werken hoont'.
Daarom wil Mahdi, - staatsecretaris voor gokken en asiel - nu een webside maken om deze cijfers in het juiste perspectief te plaatsen, in feite de waarheid een beetje geweld aan te doen, maar dat is dan weer 'haatpraat' die bewering dus zeg ik 'in perspectief plaatsen':
Dat we allemaal winnaars zijn in dit land, 'hoera hieperdepiep'.
De staatsecretaris zal werk hebben met zijn webside - omdat iedereen weet : dat de Belgische identiteitskaart met bijgevoegd 'Win for Live Ticket voor de gehele familie' voor de ingevoerde mens voorbehouden, het verlies voor ons is.

STICHTER TWITTER GAF 20 MILJOEN AAN ANTIRACISTISCH STALINIST Ibram X KENDI.

Ibram X Kendi, professor aan de Boston University is een stalinistisch antiracist , zo extreem dat zelfs senator Kennedy de man een Butt- Head ( een compleet warhoofd) noemt.
Maar vergist je niet, de man is levensgevaarlijk voor blanke mensen, en een van de reden daarvoor is : dat hij met zijn ' Anti Racism Center' ervoor pleit - dat bij het aan de macht komen van Bidden en de zwarte Kamala Harris - er een 'Anti- Racisme' ministerie komt.
Ministerie dat volgens wat hij in zijn boek 'How to Be an Antiracist' schrijft : er voor zorgen moet : dat blank racisme opgespoord en bestraft moet worden wanneer de daders niet vrijwillig van hun racisme afzien.
Maar vermits in dat boek ook staat ' dat alle blanken, racisten zijn' zo wat een handboek voor jacht op de rechtse en patriottische blanke bevolking in gang kan zetten. ( wat de uiteindelijke bedoeling is van het cultureel marxisme)
Je waan je met deze stalinistische antiracistische en antidiscriminatie-gek wel in het boek van Orwell 1984 beland. Logisch dat rechts Amerika bang is voor een combinatie van deze man zijn ideologische opvattingen en die van de extreme linkerzijde van de Democratische partij waarvan Kamala Harris de vertegenwoordigster is.
Temeer omdat de blanke extreme culturele linkerzijde zoals de oprichter van Twitter Jack Dorsey deze antiracistische hersenspinsels van extreemlinks ondersteunen - met als doel een soort China-Sovjet van Amerika te maken met geld, 20 miljoen dollar gaf Dorsey aan het Anti Racisme Center van Kendi, net zoals de vele miljoenen die andere cultureel linkse kapitalisten doneerden aan een centrum dat moet dienen om mensen te brainwashen en verplichten een bepaalde visie op te maatschappij te hebben.
Dat terwijl dezelfde kapitalist Dorsey op zijn platform Twitterberichten van patriotten blokkeert.
En wat gebeurt in Amerika moeten we niet af doen als ver van ons bed, want hoor ik in de boodschap van de nieuwe minister van justitie niet dezelfde extreemlinkse boodschap als hij zegt : 'Alle haatberichten' ( alles wat hen niet aanstaat zijn haatberichten net als in de wereld van Orwell) tegen de islam en diversiteit streng te zullen vervolgen en bestraffen, is dat niet de Europese pendant van wat een gevaarlijk warhoofd zoals Ibram X in Amerika voorstaat met zijn 'Ministerie voor Antiracisme'.
Het is geen hoax of fake news te denken dat met dergelijke ideologieën van het linkse marxistisch antiracisme, gecombineerd met de omvolking, wij in groot gevaar verkeren, omdat de verhouding tussen blanke en anderskleurigen gestaag omkeert in het voordeel van de tweede ( in Amerika zelfs al een kritisch punt heeft bereikt).
En daarbij onze elite graag bereidt blijkt om ons een mes in de rug te steken, samen met stalinistische schurken als Ibram X Kendi, maar dan zeker met een Europese versie van de man, waarvan er hier al veel kandidaten vrij rondlopen en onze instellingen bezetten.
Zo kweken wij onze eigen toekomstige cipiers, en zonder verzet zullen zij de sleutels hebben.

Wij blijven bij de slogan ' Eigen Volk Altijd' en niet dat flauwe ' Eerst onze mensen'

IN DEZE TIJD ZIJN ALLE VERVOLGDEN ONZE KAMERADEN.

Dit gebeurt er als de 'echte' terroristen ( islamitische jihadisten) de vrienden van onze elite blijken te zijn, dan maakt de elite van het 'eigen volk' de 'hoofdvijand'.
Dit om zo hun volksverraad en de lafheid - om niet te willen optreden tegen een geweldreligie die Europa overvalt - daarbij zelf het gevaar op nog meer terreur van die religie versterkt door het naar ons land terughalen van effectieve terreuraanhangers - voor de massa aannemelijk te maken door een nepvijand te creëren, het eigen volk.
Een systeem dat ten onder gaat richt zich altijd naar de binnenkant, zeker als het niet bij machte is of weigert - omwille van belangen die ons duister lijken, de externe vijand ( islamjihadisten) aan te pakken, vijand die het ideologisch immigrantisme van onze elite in heel Europa heeft voortgebracht.
Dat deed Stalin in Rusland, Mao in China, Hitler in Duitsland en nu volgt de Europese elite.
Beroepsverboden voor patriotten, het afnemen van het inkomen van mensen die antisysteem denken, - wat neerkomt op het uithongeren van burgers omwille van hun niet gewelddadige ideeën, dat terwijl geweldplegers ( de beruchte 'jongeren' en islamisten) door het systeem in de watten worden gelegd.
De veiligheidsdiensten zegt : dat ze tientallen nationalistische 'haatpredikers' in het oog houdt, ( ik zal in hun ogen wel een van de 'gelukkigen' zijn vrees ik, dit systeem haat dissidenten nog meer dan wat en wie ook ).
En dat terwijl elke vrijdag tienduizenden 'echte' haatspeeches tegen ongelovigen in moskeeën over het hele land te horen zijn, weliswaar in codetaal (Arabisch) zodat onze 'diensten' geen bal begrijpen van wat daar allemaal rondgaat - en dit door een religieuze ideologie die door dit systeem zelfs gefinancierd wordt.
Wij zijn een braaf volkje, lankmoedig en eeuwig verdraagzaam, onze elite weet dat daarom koeioneren ze ons al decennia.
Maar zelfs de braafste hond zal bijten als men hem blijft tergen, en als hij dan bijt, dan kan je hem wel wegzetten als 'hondsdol' (extreem rechtse extremist) en vijand, maar wie de echte smeerlap is zal iedereen weten, met name de baasjes van de politiek die hun eigen volksgenoten tot vijand maakten, door hen jarenlang te bashen als 'onfatsoenlijke mensen' - hen politiek, en nu ook professioneel, monddood te maken.
Maar als de geschiedenis een ding duidelijk maakt, dat is 'dat repressie tegen het eigen volk altijd vroeg of laat een dure prijs voor de elite heeft' - laat ons kijken of ze die uiteindelijk bereidt zijn te betalen.
En als je kijkt hoe een deel van de Amerikaanse elite in de broek schijt voor een Trump, dan moet de Europese (Belgische) elite nog maar eens goed nadenken of ze van het eigen volk hun vijand wil maken.


LIBERALEN OVERLADEN AL DECENIA HET CHRISTELIJK GELOOF MET HAAT, MAAR DE ISLAM IS HUN HEILIG.

Iedereen die de politiek volgt weet: met liberalen aan de macht gaan de belastingen voor het volk omhoog, voor het kapitaal omlaag, - worden vrijheden aan banden gelegd.
En dat juist een liberaal wetten wil invoeren die islamkritiek aan banden moet leggen en vervolgen, dat is natuurlijk helemaal crazy - omdat liberalen er anders nooit problemen mee hadden, elke dag een non op hun boterham te leggen en priesters en het katholieke geloof belachelijk te maken waar ze dat maar konden, elk religieus katholiek symbool in openbare gebouwen verboden.
En nu gaan die liberale kazakdraaiers islamkritiek - ja zelf het uitlachen van een religie ( islam) door de wet laten verbieden en vervolgen. Iets wat trouwens al kan daar niet van, zover zijn we al, dat dezelfde politici die 'Ik Ben Charlie' zeggen, maar in feite voor islam-pater spelen - inquisitiepaters dan nog wel.
Ik ben niet gelovige, maar ik vindt het wel straf dat men een aan ons eigen volk cultureel verbonden religie mag uitlachen, pesten, belachelijk maken, maar dat men andere religies niet mag raken met een van deze zaken.
Kijk mensen zoals Van Quickenborne zijn zoals de vroegere 'Viziers' dat waren in oude moslimstaten met een meerderheid aan christenen, islamcollaborateurs van christelijk of joodse komaf.
Maar deze minister van justitie is een mengeling van de twee samen, met daar bovenop de morele ingesteldheid van een beroepsrenegaat, een verradersrat. ( iedereen die politiek met hem te maken kreeg voelt nog het mes in de rug waar hij het stak).
Vlaams nationalisten die in de Vlaamse regering met dit soort liberalen samenhokken moeten nog eens goed opletten : want de redenering van dit soort liberalen en andere progressieven : 'dat we ons in dit land geen kritiek op de islam of wat dan ook kunnen permitteren, omdat dat verdeeldheid in de hand werkt, en dit land zich geen verdeeldheid kan permitteren - je deze redenering ook evengoed kan toepassen op de strijd tussen de taalgroepen in dit land'.
Dan kan je voor de rechtbank komen omdat je separatisme voor een deelstaat eist.
U denkt dat ik overdrijf... remember de repressie. Nog niet zo lang geleden en nu al gedeeltelijk - en morgen nog meer met deze minister van justitie - terug.
En als 'de geest is uit de kan' , dan zijn de cellen vlug klaar, dan laten ze I.S terroristen vrij en komen nationalisten in hun plaats.

Overbetaalde Incompetente Politici in België

SCHOKKEND : Onze ministers verdienen gemiddeld 11000 euro in de maand, krijgen een huisvergoeding van 800 euro netto per maand, maar weigeren een verlaging van hun salaris.
Daarnaast heb je de zorgverlening in de hospitalen die geen middelen genoeg heeft en het aan alles ontbreekt.
De particratie denkt maar aan één ding : zakkenvullen.

Doodstraf

SOMMIGE VLAAMS BELANGERS ZEGGEN : DAT TERUGKERENDE MOSLIMTERRORISTEN EEN NEKSCHOT VERDIENEN.
RAAR :
OMDAT TOEN ONZE BEWEGING AAN DE GEVANGENIS TE BRUGGE DE DOODSTRAF VOOR ABDESLAM GING EISEN DEZELFDE PARTIJ WEIGERDE MEE TE GAAN IN DEZE EIS - OF ACTIE TE ONDERNEMEN OM DE DOODSTRAF VOOR TERRORISTEN IN TE VOEREN.
DIT OMDAT ZE 'TEGEN' DE DOODSTRAF WAREN ZEI DE STOERE RECHTSE BURGERLIJKE PARTIJ.
TERWIJL IK DAN DENK, ALS IK ZO LEES VAN DIE NEKSCHOT DIE HET VB WIL GEVEN AAN TERRORISTEN - DAT WANNEER JE IEMAND EEN NEKSCHOT GEEFT DIE PERSOON ZO DOOD ALS EEN PIER ZAL ZIJN.
MAAR TUSSEN STOERE POLITIEKE CAFEPRAAT EN HET DURVEN DOORGAAN MET WAT JE DENKT STAAN ZOALS GEKEND : PRAKTISCHE BEZWAREN EN WETTEN IN DE WEG, EN VOORAL VEEL GELD OM BINNEN HET EUROPEES VERDAG VOOR DE MENSENRECHTEN TE BLIJVEN, VERDRAG DAT HET INVOEREN VAN DE DOODSTRAF VERBIED.
EN ALS HET OP DIE KEUZE KOMT DAN WINT HET GELD HET ALTIJD BIJ DIE O' ZO PRINCIPIELE VB PARTIJ.

Presidentsverkiezingen Amerika

Als er volgende week, na fraude bij de Amerikaanse verkiezingen, geweld uitbreekt in dat land - iets wat een deel van het links-globalistisch Amerikaans establishment vreest, ( vooral omdat zijzelf die fraude organiseren met mensen zoals Soros en co, die eeuwig complotterende kliek van immigratiemiljardairs ) dan is een 'New American Revolution' mogelijk.
En dat zal beslissend zijn of er een 'Europese revolutie' komt.
Amerika is (spijtig genoeg voor ons) zo cultureel en militair dominant wat Europese landen en hun noden - vooral dan militaire noden - betreft dat het niet anders kan dan als Amerika een derde revolutie kent we ook een derde ( na wereldoorlog I en II) Europese revolutie kunnen verwachten.
En met een steeds agressievere islam in Europa, islam in staten die ons omringen, met China waarvan we niet weten welke kant ze in dat conflict zullen kiezen ( het is niet omdat ze in eigen land islamieten vervolgen dat China disruptieve opstanden van moslims in Europa niet zullen steunen) indachtig Sun Tzu die zei : 'Als je brand sticht, zorg er dan voor dat je wind mee hebt. Val nooit aan als je wind tegen hebt' altijd opportunistisch zijn.
Het wordt voor Europese nationalisten uitkijken wat er in de VS zal gebeuren, misschien niets... misschien alles... en daarop verstandig reageren.
Als de multiculturele linkse dictatuur het haalt in de VS, dan zal de Europese elite daar moed uit putten deze ook in Europa verder te verstevigen.
Als een anti liberale revolutie in de VS slaagt, dan moeten we onze kans nemen.

DOODSTRAF VOOR DIT CRAPUUL, STANDRECHTELIJK ALS HET KAN.

Laat ons artikel 2 van het EVRM - dat over recht op leven gaat, toepassen in ons land.
'Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet'.
Omdat niemand zich nog ( wat onze particratie van links tot rechts in dit land doet ) achter dit verdrag verstopt om de doodstraf niet terug in te moeten voeren, daarvoor louter de eerst zin van de tekst gebruikt om te beweren dat het EVRM de doodstraf verbied, wat dus niet klopt maar een laffe interpretatie van de wet is.
Bij een aanval met een mes, in de Zuid-Franse kuststad Nice zijn doden en verscheidene gewonden gevallen... again
& again - de zogezegde vreedzame islam dat zijn gruwelijk geloof verspreidt.
Door bloed te vergieten in 'onze' steden.
Daarbij helpt maar 1 vacin... remigratie, deportatie.

LOCKDOWN NU, DE ELITE LATEN WE ERVOOR BETALEN, HET IS TENSLOTTE HUN SMEERBOEL IN HOE ZE HET AANGEPAKT HEBBEN.

Eenheid van het land, eenheid van te nemen maatregelen tegen de pandemie, met een onmiddellijke lockdown.
Dit is een nationale ramp, en om de economie niet te schaden - ik bedoel de diensten en de consumptie, de koopkracht van de massa van werkende mensen te vrijwaren, moeten we middelen vrij maken.
Linkse en rechtse burgerlijke partijen, zelfs de communisten spreken daarbij over geld gratis drukken, dat geld daarna door de staat (door ons bedoelen ze) laten lenen - en dus spreken ze alleen maar over altijd maar meer schulden te laten maken door het collectief ( de staat).
Maar er bestaat een meer solidaristische manier van werken, een meer revolutionaire manier - van hoe we de enorme kosten van een lockdown kunnen opvangen, tegelijkertijd toch onze mensen en onze economie kunnen redden: en wel dit :
Waarom niet mensen die meer dan 1 miljoen euro bezitten in de vorm van vastgoed of roerend goed 10% van hun eigendom confisqueren.
En, om geen destructie in de vastgoed of geldhandel daardoor te veroorzaken, nog faillissementen of afdankingen bij bedrijven te hebben zij die onder die maatregelen vallen de 10% van hun bezit pakweg op 15 jaar en in termijnen van 3 maand te laten betalen aan de staat.
Men ( de geldpartijen) zullen beweren - dat dit niet kan, omdat er geen vermogenskadaster in dit land bestaat, maar dat is onzin, elke euro op een rekening is bij de Nationale Bank gekend en vastgoed is bij het kadaster ingeschreven.
Als we bij deze enorme sociale catastrofe een radicale maar rechtvaardige maatregel als dit nemen, dan is er geen disruptief ( vernietigend) effect voor wie eigendom heeft, maar dragen de sterkste schouders een beetje meer de lasten van deze ramp.
En de rijke mensen die onder deze maatregel vallen, dat zijn meestal ook de mensen die pro immigratie zijn, wel het goeie aan mijn voorstel is dat ze dan eens kunnen tonen hoe 'inclusief' ze wel niet zijn met iedereen.
En voor wie denkt, dat dit weer een van die domme zaken is die alleen extremisten en domme rechtse volksmensen zoals ik er een ben kunnen voorstellen, dit... in Duitsland na de laatste oorlog moest 'iedereen' die bezit had 50% van dat bezit afstaan - op een termijn van 30 jaar te betalen in schijven per trimester.
En deze maatregel werd door democraten ingevoerd , dus wat ik voorstel is helemaal niet extremistisch, zelfs niet links, maar patriottisch nationalistisch.
Tot slot, de elite heeft toch altijd zo de borst hoog als ze om 'onze' solidariteit vraagt - bijvoorbeeld om de kost van vreemdelingenopvang te betalen, wel dat ze nu eens aantoont wat ze zelf willen opofferen voor de staat en het volk, nu het volk, ons volk, in nood is en ons verplegend personeel een dikke extra moet krijgen.
Wat denkt u... zouden wij niet beter in een regering zitten dan die laffe patatjes die onze 7 regeringen bevolken.
En om onze solidariteit te tonen willen we het doen aan de helft van de prijs.

GEBREK AAN ORDE EN DISCIPLINE BIJ JEUGD SCHULD SLUITING HORECA

Een uitvaart mag je 'vieren' met 40 man in een eethuis, op restaurant met 4 mag niet, daarom zijn restaurants vanaf morgen verplicht gesloten.
Een ramp voor veel gewone mensen die in de Horeca hun brood verdienen en dan vooral voor onze middenklasse van uitbaters van dergelijk zaken, waar veel faillissementen dreigen.
Het bewijs dat restaurants een cluster vormen voor besmetting is door te beslissen 40 man op een uitvaart samen te laten eten en drinken maar in een restaurant niet, gewoon 'geen' van geen tel meer, het is gewoon aan arbitraire maatregel punt ... anders niks.
Tenzij het virus zo hoffelijk is een onderscheid te maken tussen mensen die op een uitvaart dan wel op een verjaardagsfeest in een restaurant eten en drinken...
De Horeca is in deze zaak eigenlijk het slachtoffer van het decennialang hedonisme dat door dit neoliberale en zwakke systeem, en dit via het onderwijs en reclame, aan onze jongeren als een normale samenleving onderwezen is, men moest zich niets aantrekken van orde en discipline, van respect of zelfcontrole, neen het motto was en is 'feesten als de beesten' - wij gaan niet naar de unief om te leren, neen we gaan er om onze jeugd, en dat met feesten, te beleven.
Dit laisser faire is vandaag in onze hele maatschappij doordrongen.
Het 'ikke ikke ikke' is onze nieuwe God, onze nieuwe moraal, ons normaal.
Je ziet het in gezinnen, je ziet het in hoe mensen van geslacht veranderen als van onderbroek, je ziet het aan de complet losgeslagen 'jongerenbendes' die in dit moeras van hedonisme en zelfbevredigend consumentisme alle moraal de keel omwringen.
Het is het algehele gebrek aan orde en discipline, het complete gebrek aan zelfcontrole van onze jeugdige generatie ( en let op, dezelfde foute houding heeft ook de oudere generatie in haar greep gekregen, dit is geen aanval op jonge mensen) - maar hier ligt het kwaad - blijven in massa feesten als er een virus rondgaat, die mentaliteit van 'kust mijn kloten' 'ik feest omdat feesten mijn bestaan is' - mijn zingeving.
En daarvoor beste vrienden zullen onze Horeca uitbaters en werknemers betalen, duur betalen... en zij die sterven zullen het met hun leven betalen.
Voor velen zal het hard aankomen, maar de tijd van het hedonisme is voorbij, niet alleen tot uiting komend in onze sociale maar ook in onze geopolitieke situatie waar oorlogen dreigen.
Misschien alvast geen slecht idee om de legerdienst ( en dit keer ook voor vrouwen) weer in te voeren, als anti gif voor het neoliberaal en links cultureel hedonisme dat onze samenleving onleefbaar, kapot, heeft gemaakt.

auto rijdt in op betoging in Puurs

AANSLAG DOOR INGEVOERDE GEWELDPLEGERS OP VREEDZAME BURGERS DIE ONGENOEGEN OVER STRAFFELOOS GEWELD UITEN.
HOE MEER IRONISCH KAN HET WORDEN, HOE MEER HATELIJK KAN HET ZIJN.
IN ONS EIGEN LAND OP STRAAT GETERRORISEERD TE WORDEN DOOR KRAPUUL DAT ZICH WERKELIJK ALLES PERMITEERD.
VOLK DAT DOOR ONZE ELITE EN LINKS ALTIJD BIJ ELKE SMEERLAPPERIJ DIE ZE PLEGEN OVER HET HOOFDJE GEWREVEN EN VERGEVEN WORDT.
WAT ZE OOK DOEN, HET IS NOOIT HUN SCHULD, WIJ MOETEN HUN DADEN BEGRIJPEN VANWEGE EEN NIET BESTAANDE ERFSCHULD AAN HEN.
ER ZIJN AL MEER DAN 33 DODEN IN ONS LAND GEVALLEN DOOR AANSLAGEN IN BRUSSEL VAN DIT SOORT MENSEN, WANNEER GAAT HET STOPPEN HIER EEN SOORT KABOEL TE WORDEN ?
ALS HET TE LAAT IS.

Wie gelooft hen nog?

Een Vlaams Belanger (Ortwin Depoortere) is voorzitter van de commissie Veiligheid en Immigratie in het Belgisch parlement, een man met macht en invloed dus, iemand van de Belgische elite voorwaar.
Kan iemand mij uitleggen - waarom het dan in ons land almaar slechter gesteld is met onze veiligheid en toestroom van immigratie .
Het Vlaams Belang ging deze zaken toch anders aanpakken als ze macht had, en macht die heeft men volop als voorzitter van en commissie.
En het grappige is, er bestaat 'geen' cordon in die commissie waar het VB voorzitters of ondervoorzitters heeft, alle partijen werken daar onder het gezag van een VB parlementslid - dat men dus dat circus over 'nooit samenwerken met'... stopt.
Zelfs PvdA verkozenen luisteren braaf naar een VB commissievoorzitter. Wat een leugenbarak is me dat.
Waarom werken ze dan mee het potje gedekt te houden, binnenskamers met de elite te konkelfoezen terwijl onze kinderen op straat gemolesteerd worden.
Zou het dan niet eerlijker zijn iets te doen daar waar je macht hebt, dan hypocriet met het volk op straat te komen en zeggen dat je 'niets' met het beleid te maken hebt.
Dat terwijl je deel van dat beleid uitmaakt...

Onze jeugd vernederd en in elkaar geklopt in Puurs

IK VREES DAT ALLEEN DIT SOORT VERZET EFFECTIEF HET GEWELD GEPLEEGD DOOR GEWELDDADIGE BENDES ONZE MENSEN KAN BESCHERMEN.
WAAROM DENKT U DAT MEN DEZE ORGANISATIE VERBODEN HEEFT EN DAT 'VOOR' MEN MASSAAL IMMIGRATIEGOLVEN BINNEN LIET OF WAAROM VANDAAG IN GRIEKENLAND GOUDEN DAGERAAD DOOR DE ELITE ZO ZWAAR AANGEPAKT WORDT.
HET IS EEN ILLUSIE TE DENKEN : DAT DE ELITE VAN LINKSE EN RECHSE PARTIJEN EN DE LEUGENMEDIA JE EEN TOFFE PEER GAAN VINDEN WANNEER JE ALS SMEKENDE BOETELING OM RECHTVAARDIGHEID EN RECHT VRAAGD. ZONDER MACHT UIT TE STRALEN.
WE LEVEN NIET IN DISNEYLAND BESTE MENSEN DIT IS HARDE REALITEIT.

Nation!

Waals 'rechtse' (MR) burgemeester verbied manifestatie van onze patriottische kameraden in Theux - past niet in 'zijn' gemeente zegt hij wat bewijst dat de linkse en rechtse particratie uit hetzelfde soort zakkenwassers bestaat. Veel gelul over democratie, in realiteit zo onverdraagzaam als de pest tegenover 'eigen volk'.

WAAROM 1500 EURO PENSIOEN NOG EEN PEULSCHIL IS.

ZONDER 1 DAG IN HUN LEVEN TE HEBBEN GEWERKT KRIJGT EEN GEZIN MET 1 KIND 1295 EURO IN DE MAAND LEEFLOON EN DAT LEVENSLANG. ( we weten allemaal wie dat in overgrote meerderheid zijn).

NA 45 JAAR WERKEN KRIJGT IEMAND KRAK HETZELFDE UITBETAALD ALS HIJ EN ZIJ DIE NOOIT HEBBEN GEWERKT - WIE NIET AAN 45 JAAR GERAAKT MAAR PAKWEG 35 JAAR MET EEN GEMENGDE LOOPBAAN WERNEMER ZELFSTANDIGE ZIT, DIE KRIJGT MET MOEITE 800 EURO.
ALS HET OM EEN KOPPEL GAAT HEBBEN DIE DAN SAMEN 2100 EURO INKOMEN NA LEVENSLANG 55% VAN HUN LOON TE HEBBEN AFGESTAAN.

DE INGEWEKEN LEEFLONERS HEBBEN 1295 EURO + EEN GOEIE 220 TOT 250 EURO VANWEGE HET 'GROEIPAKKET' ( KINDERGELD).
DAT IS DUS 1515 EURO MAANDELIJKS INKOMEN, ZONDER OOIT 1 DAG IN ONS LAND GEWERKT TE HEBBEN EN 0 % BELASTINGEN TE HEBBEN BETAALD. EN NA NOG EEN PAAR KINDJES BIJ ZAL DIT GEZIN AAN DE BIJNA 2100 EURO ZITTEN, WAT HET ZIJN LEVEN LANG WERKEND KOPPEL AAN PENSIOEN HEEFT.

HET WERKENDE GEZIN DAT 45 JAAR HEEFT GEWERKT EN 55% VAN HET INKOMEN AAN DE STAAT AFSTOND KRIJGT DUS IN REALITEIT 585 EURO MEER DAN IEMAND DIE GEEN BAL AFSTOND. EN ALS DE LEEFLONERS NOG EEN BEETJE SEX ZONDER CONDOOM HEBBEN KOMT DAT OP 0 EURO VERSCHIL.

WAT BETEKEND DAT WERKEN EN BETALEN VOOR JE PENSOEN EEN SLECHTERE BELEGGING IS DAN EEN SMOKKELAAR BETALEN OM MET EEN BOOTJE NAAR ONS LAND TE IMMIGREREN.

WIE IS HIER DE SLIMSTE DENKT U ?

WIL U DEZE WAANZIN STOPPEN IS ER MAAR EEN KEUS. STEUN DE NATIONALE BEWEGING.

MOETEN ACTIEGROEPEN INGAAN OP DE EIS RADICALEN TE DUMPEN?

 Zondag 11 oktober 13 uur : burgerbetoging in Blankenberge.
Een radicaal is iemand die streeft naar ingrijpende maatschappelijke sociale en culturele veranderingen, daarom moeten we mensen die vandaag de omvolking en de multiculturele samenleving, het neoliberale systeem dat dit aanstuurt, als radicalisme van de elite zien.
Maar zoals de saga over: 'de pot die de ketel verwijt' waar is - zo waar is het dat de media en andere delen van de door de extremistische elite gecontroleerde en beheerste machtsinstrumenten ( waaronder de belangrijkste de politieke macht gerekend moet worden, maar ook politie en leger) het woord 'radicaal' als een scheldwoord gebruiken tegen mensen die er inderdaad (soms) even radicale - maar daarom niet minder legitieme eisen - tegen de radicale politiek van de elite formuleren.
Waarbij het ene radicalisme ( dat van de elite) het natuurlijk gevolg van het andere ( het radicalisme van volksmensen of tegenstanders van een regime) is. Er is geen moreel verschil tussen beide 'radicalismen' , dus kan het woord niet voor de enen als een zegen en voor de anderen als verwijt gelden.
Angela Davis, een zwarte activiste formuleerde het zo: 'Je moet je gedragen alsof het mogelijk is de wereld radicaal te veranderen. En je moet je altijd zo gedragen'.
Dus wanneer de burgerlijke en linkse media een actiegroep of politieke beweging framed als 'radicaal' - dan is dat alleen omdat de elite bang is dat het door henzelf geformuleerde 'radicale' maatschappelijke programma van omvolking' op een even radicale weerstand botst van een deel van het volk.
Er zo een 'even plying field' ontstaat.
En de eerste groep die zijn 'radicalen' uit een maatschappelijke stroming of beweging - of eigen gelederen jaagt, die verliest de strijd tegen de andere maar even radicale machtsgroep van de staat en elite die de staat in haar macht heeft.
Dus als 'burgerlijke radicalen' ( de staatsmacht, haar media en particratie) je vraagt - de eigen radicale medestanders te bannen, - omdat je beweging of het door jouw uitgedragen idee dan meer mainstream zou worden, - dan is dat gewoon strijdtactiek van je tegenstander die je zo probeert te verzwakken, want - zo lang de mening van een groep diametraal indruist tegen die van de radicale burgerlijke belangen - in dit geval omvormers van samenlevingen richting multicultuur - zal men je altijd als radicaal ( en racistisch in het geval van anti-immigratiestrijd) bestempelen.
Daar mag niemand zich illusies over maken, je vecht niet met een tegenstander die fair, of die zich aan regels of enige morele code houdt.
In elke politiek strijd telt alleen macht en de beïnvloeding als middel van je tegenstander om de politieke macht van jou weg te houden, men je - door het afstoten van je radicale op die manier machteloos wil maken, machteloos zo als het volk zo vaak is - omdat de elite hen zegt : dat ze niet zo radicale eisen mogen stellen, eisen die in radicaliteit in visie de radicale daden van de huidige multiculturele en neoliberale elite evenaren.
Wat inhoudt dat we onze cultuur en nationaal karakter - bevolkingssamenstelling van vroeger willen hebben.
Iets wat onze linkse en neoliberale tegenstanders racistisch en radicaal noemen, maar iets is dat de elite en links vroeger 'nationale onafhankelijkheidsstrijd' noemden als het in een Derde Wereldland plaatsvond, men noemde dat toen een 'anti kolonialistische strijd' - wel dat waarvoor wij opkomen is dat ook, een anti kolonialistische strijd tegen de bezetting van ons land.
De elite wil dat de strijd tegen het volk met ongelijke wapens gevoerd wordt, een middel daartoe is de huidige particratie, die zorgt ervoor dat het volk niet eens via eigen en nieuwe politiek partijen gevoerd kan worden. Die weg hebben ze met alle mogelijke wettelijk en financiële barrières verspert, ook de oppositie in de particratie deed daaraan mee.
Wat blijft er dan anders over dan op straat te komen ?
En het is daarbij niet toevallig dat de media een reportage willen maken over mensen die zondag op straat komen en die mensen in hun programma voor TV als 'militie' willen gaan bestempelen.
Zo wil men naast het verwijt 'radicaal' ook nog het door de wet verboden 'vormen van een militie' in de schoenen schuiven, met als doel elke 'rechts of patriottisch straatprotest te kunnen criminaliseren.
Dus welke soort maatschappelijke activist je ook bent, van een activisme dat zich tegen de bestaande politieke en maatschappelijke chaos verzet, laat je niet vangen door je vijanden en door een eeuwenoude 'verdeel en heerserstruc' - een trucje dat zegt : dat je de eigen radicalen uit je groep moet weren, want dat je dan, alleen dan 'een gerespecteerde gesprekspartner voor hen bent'.
Als je daarop ingaat, dan smijt men de eigen wapens, eentje waarvoor de elite bang is weg.
Dat wil niet zeggen dat men zijn radicalen niet moet leidden of men ze op de juiste manier moet inzetten, maar dat is dan weer een ander verhaal.
Dat is iets wat zich intern een beweging moet afspelen, dat maakt deel uit van een politiek maatschappelijke, activistische, gevechtstactiek. Een andere opstelling - dergelijke zaken op een publiek forum brengen, dat zal alleen de strijdmoraal van velen en het doel schaden.
.

REGERING KREEG VERTROUWEN, NIEMAND WEET WAARVOOR.

Goepie, joepie... we hebben weer een regering die het vertrouwen kreeg, niet het vertrouwen van het volk , neen, neen, zo werkt dat hier niet - het vertrouwen kregen ze uitsluitend van de eigen particratie. 
Onder elkaar is het altijd gezelliger, het volk moet alleen voor de poen zorgen en werken.
We hebben nu weer het klassieke spelletje van de meerderheidsparticratie tegen de minderheidsparticratie, die allebei leden van de particratische elite en door de staat betaald en onderhouden worden, sommigen noemen dat 'democratie'... ik noem dat boerenbedrog.
Waar is daar nog de stem van het anti establishment in terug te vinden, als het hele particratische gedoe stinkt naar hi brow etablissement, waar is de volksoppositie in heel dit gebeuren, ik zie ze niet, ze bestaat niet.
Zelfs het 'travaillisme' van de PvdA is nep, het zijn allemaal hooggeschoolde heren en dames van de intelligentsia ( de elite dus) maar wel van het soort dat voor de gelegenheid (en voor de poen) voor proleet speelt, liefst een bruin - rode proleet dan nog, fake tot op het bod die gasten.
Hetzelfde geldt voor de Vlaams nationalen die België een 'moeras' vinden - foei wat een stank dat Belgisch systeem zeggen ze - maar toch lekker in dat moeras mee rondzwemmen met de andere Belgen, leuk separatistisch verpakt als 'Belgische deputés'. Toch allemaal dingen die wijzen op een zware vorm van schizofrenie bij sommige ideologische strekkingen. ( of gewoon een vorm van oplichting is).
En het hele stel samen liet zich anderhalf jaar betalen om gewoon... niets... te doen. Hoe democratisch is dat, buiten dat het megaoplichterij van het volk is.
We hebben nu een transgender, een gekleurde islamitische poortwachter die onze grenzen zal bewaken, een Jood, en ministers behorende tot de particratische familiedynastieën waar dit land zo rijk aan is , de nieuwe adel zeg maar.
Bijna hadden we ook nog Delphine Von Saksen Coburg en Cotha in de Senaat, plaats waar de elite 'happy togeter' is.
De regering en parlement - het ding dat zich ' vertegenwoordigers van het volk noemt' heeft de verschillende elites van minderheden - het leuke stel dat over ons baas speelt in de regeringsboot gezet, maar er is geen enkele blanke werkmens - in de brede zin van het woord - in die regering ( of oppositie) te bespeuren of te zien.
.
Die blanke werkmens wordt toch door de socialisten en groenen vertegenwoordigd hoor ik daar : maar in feite zijn dat een paar linkse jonge snobs - dans en feestneuzen, yuppies die een krimp van afschuw slagen als een ze blanke werkmens zien die patriottisch is - omdat hun liefde naar het ingevoerde en gekleurde volkje uitgaat. Wij kunnen stikken, Wij zijn niet de 'matekes' van dat rode tuig.
En wat heeft dit klerezooitje nu eigenlijk beslist , waarvoor hebben die eigenlijk een meerderheid gekregen... om 2 keer niets, om gebakken lucht in strontzakjes waar je nog geen hondendrol mee kan opkuisen.
Het intellectueel en superdivers clubje partijkakkers kon niet niet eens beslissen of de 1500 euro pensioen en dit na 45 jaar kloten afdraaien - wat toch een hoogtepunt van hun snertakkoord is - nu bruto dan wel netto is, terwijl iedereen weet... dat het ding gewoon een dikke leugen is.
Tot daar deze regering van de particratie die vooruit gaat, ze weten alleen niet waar naartoe ,zoals de hele democratie niet weet : dat het hoog tijd voor revolutionaire verandering is.

WIJ STEUNEN ARMENIË , Stop wapenleveringen door Israël aan islamitisch agressor Azerbeidzjan

Nationale Beweging/ Nation steunen het Armeense volk in haar strijd tegen de huidige nieuwe Islamo -Turkse agressie.
Nationale Beweging/Nation zijn van mening : dat het noodzakelijk is om over dit aan de gang zijnde conflict een standpunt te formuleren in verband met het conflict dat vandaag plaatsvindt tussen een christelijk Armenië - land en bevolking dat dicht bij onze waarden staat - en een islamitisch Azerbeidzjan dat als islamo- imperialistisch speelgoed door Turkije, gebruikt word meer bepaald met betrekking tot de regio Nagorno-Karabach.
Ten eerste : omdat wij in een geglobaliseerde wereld leven waar zelfs verre gebeurtenissen ons mogelijks beïnvloeden, maar ook omdat we van mening zijn dat een politieke beweging de naam waardig, zich ook op het niveau van de internationale politiek moet positioneren.
Dit omdat internationale politiek belangrijk is voor onze nationale welvaart en veiligheid.
Ten tweede : omdat wat in Armenië gebeurt een verder stap is in de aan de gang zijnde 'botsing van beschavingen'.
Maar zeker ook een nieuwe poging van het Islamo - Turks imperialisme is om de aanwezigheid van christelijke bevolkingsgroepen in de regio uit te roeien.
Tot slot : omdat een groot conflict (we hebben het al over enkele honderden doden tot op vandaag ) en dit op het kruispunt van de Turkse, Iraanse en Russische grenzen vlug zou kunnen ontaarden in een grote internationale crisis waarbij een oorlog op grotere schaal niet denkbeeldig is.
Laten we hieraan vooral aandacht hebben voor het feit dat de Azerbeidzjaanse strijdkrachten en milities vandaag hun toevlucht nemen tot Syrische jihadisten, die daar door de Turken ter plaatse gebracht worden.
Het is duidelijk waar de sympathie van de Europese volkeren en staten moet liggen : waar zeker onze sympathie ligt.
Bij Armenië, bij de Republiek Artsakh [1]
[1] Naam gegeven door Armeniërs aan de regio Nagorno-Karabach

VLAAMS BELANG VOORZITTER STEUNT MOSLIM OP CRUCIALE POST ASIEL EN MIGRATIE.

Welke rechtse patriot geloofd die partij (VB) nog, als haar voorzitter zegt : 'tegen immigratie en islamisering te zijn, maar ervan overtuigd is dat een moslimminister de islamisering en immigratie zal tegenhouden'. 'Ben je besodemieterd zou een Nederlander zeggen', in Vlaanderen en de Vlaamse beweging komen hun leiders met dergelijke onzin weg. O' wat zijn we politiek correct bezig... 'Belgiumcorrect' op Vlaams nationalen wijze.
Voor toekomstige ministerszetels kraait het VB nu al als de Haan in het bijbels verhaal, ambitie van het VB is N-VA nummer 2 te worden... partij van de herhaling van oude fouten van nummer 1.
Ik wist en dat samen met u, dat de huidige politiek tot een vat infantiliteit verworden is, maar dat het zo erg was dat een identitaire voorman ( Van Grieken) een politicus die een typisch product (Sammi Magdi ) van de 'omvolkings-strategie van de elite - als een 'goeie peer die immigratie en islamisering wel zal beteugelen ziet' , wat een bijna niet te vatten idioterie van een leider van een identitaire beweging is. Waarom niet een Waal voorzitter van het VB maken om Vlaanderen onafhankelijk te maken, blijkbaar kan het allemaal voor het links-liberale kader van het VB.
Hoog tijd voor een rechtse partij, partij die de strijd tegen immigratie en islamisering niet als mascotte gebruikt voor een separatistische agenda maar bij de les blijft voor wat belangrijk is.
"Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken toont zich opvallend positief over de keuze voor Sammy Mahdi (CD&V) op Asiel en Migratie. “Ik zal u verrassen. Ik heb vertrouwen in de persoon van Sammy Mahdi. Hij is een generatiegenoot en een zeer talentvol iemand". Bron HLN.

VIVALDI, DE PARTICRATIE SPEELT HET STUK VALS.

Geen enkele regering en dat sedert in ons land de partijen en kieskringen gesplitst zijn, was en is er een door 'het volk' gekozen regering geweest in dit land.
Al deze regeringen waren dus nooit 'van ons' ... maar waren een constructie van de Vlaams - Waalse particratie.
Zelfs als er een Vlaamse meerderheid in die regering was of niet, zelfs als er een Waalse meerderheid was of niet, dat maakte geen wezenlijk verschil, buiten dat het nog meer het volk beroofde van zijn/haar stem dan het al was met het huidige 'regionale' kiesstelsel voor een 'nationale' regering, wat een absurdisme - en tegen de grondwet (Het Volk Kiest zijn Vertegenwoordigers') is.
Het volk kon nooit voor vertegenwoordigers van de andere taalrol stemmen, die waren dan minister van justitie of iets anders, maar alleen verkozen door de helft van de bevolking - dat waren dus nooit 'onze minister' - of die minister nu een deuntje van Vivaldi of Mozart zong, het was altijd vals gezongen.
Feit was en bleef, dat tot op vandaag burgers maar partieel ( in het eigen taalgebied) kon/kan stemmen, waardoor een minister nooit een door de Belgische bevolking gelegitimeerd minister kon/kan zijn.
En vermits ( althans in theorie) het parlement de macht heeft in een democratie, maar men maar op de helft van de parlementairen kan stemmen, kan dit ook nooit 'ons parlement' zijn geweest, noch gisteren nog vandaag.
Dit parlement is het parlement van de particratie, vandaar dat het tot een barak van clownerie verworden is, een beschutte werkplaats van en voor onbekwamen - een zaal vol leeglopers, een klucht, een constructie van en voor oplichters die om het hardst 'democratie' kelen - maar daar dik hun kloten aan vegen.
Waarom de oppositie dan vandaag zo van haar tak maakt en de meerderheid zich fier als een gepluimd kieken presenteert ? : Dat in plaats van te eisen dat dit democratisch deficit door het invoeren van nationale kieskringen ongedaan wordt gemaakt, is ook duidelijk:
Omdat de politieke macht in ons land in handen is van die particratie en deze particratie niet geïnteresseerd is in macht van en voor het volk, alleen in macht voor henzelf, zelfs als ze het land daarvoor verder moeten opsplitsen tot op 'dorpsniveau'.
Dus als iemand roept ' wij moeten het het volk weer zeggenschap geven over de politiek' - wel dat die roeper dan eist : 'dat het volk zijn eigen vertegenwoordigers moet kunnen kiezen in dit land' in plaats van maar een deeltje ervan.
De bewering van De Wever ' dat we in twee democratieën leven in dit land is dan ook onzinnig' - de waarheid is dat we in een niet democratisch particratie leven, door hem en anderen gekoesterd als 'Vlaamse overwinning'.
Alleen door op nationale lijsten te stemmen kan dat veranderen - en dat tegenhouden - of daar tegen zijn : 'omdat Vlaanderen - of Wallonië : wel zijn eigen politiekers zal kiezen' - iets wat gewoon ideologische oplichting is : omdat het nog altijd 'nationale' minister zijn die in dit land het gros van de macht en het geld in handen hebben en daarom zij die weigeren nationale kieslijsten terug in te voeren daarmee het eigen volk van het recht op vrije en algemene verkiezingen weigeren, wat iets ander is als ' eerst onze eigen mensen' - omdat die 'eigen mensen' daardoor bestuurd worden door politici waar ze niet voor of tegen kunnen stemmen.
In wiens 'belang' is dat? Alleen in het belang van de particratie - zo leg je het 'eigen volk' het zwijgen op, zo ontneem je macht aan Vlaams burgers over hun lot te beslissen , omdat Vlamingen daardoor bestuurd worden door lieden die niet door hen verkozen zijn. En dat omdat ze 'ooit' wel een eigen staat zullen hebben, maar zo lang monddood zijn gemaakt waardoor Vlaamse macht verloren gaat.
En daarom kan deze Vivaldi regering, zoals alle andere en vorige regeringen sinds de splitsing van de kieskringen ' niet die van mij, of die van ons, of die van u zijn' alleen die van een deel van de Vlaams - Waalse particratie.
En daar kan alleen een 'Nationale Beweging' en het volk dat zijn rechten opeist, iets aan doen.
Laten we daar maar een karavaan voor uitrijden de rest is bulshit.

Een aanval met machete, Europa lijkt steeds meer op de brousse.
Alleen een Nationale Beweging zal terug voor meer civilisering van ons continent zorgen.

"Eerste Belgische minister van justitie van vreemde afkomst komt eraan" ( schud je rechten maar met het handje)

De rechten van autochtonen zullen daardoor nog meer onder druk komen te staat, ( een kameraad werd recent tot 6 maand en 4000 euro boete veroordeeld omwille van zijn mening ) de vrijheid van mening zal ( zoals tijdens die andere bezetting) totaal verdwijnen
Wie nog denkt : dat een 'Nationale Verzetsbeweging' een luxe is - die zal bloeden of zijn bek dicht moeten houden en braaf op de knieën gaan voor het ' Nieuwe volk'.
CD&V-vicepremier en minister van Justitie Koen Geens zal geen deel uitmaken van de volgende federale regering. Hij wil plaats ruimen voor nieuwe mensen, bevestigt zijn woordvoerster. Mogelijk gaat het dan om zijn provinciegenoot Sammy Mahdi.

STOP MET HET OVERNEMEN VAN BEVOLKINGSOVERSCHOTTEN, JE RED ER HET KLIMAAT MEE.

Klimaatactie , ja er moet iets gedaan worden, maar waarom durven de linkse klimaatactivisten dan niet voor geboortebeperking in veel landen pleiten?
Waarom steunen de linkse klimaatactivisten de over-geboorte in veel landen, over - geboorte die nog aangewakkerd wordt door het feit dat landen ( met de hulp van de kapitalistische elite in het Westen) een groot deel van de overbevolking in die landen overneemt door massa-immigratie te organiseren .
Iets waardoor men juist nog meer het hebben van kinderen aanmoedigt in sommige landen omdat een groot deel van deze landen - waar er over- geboorte is - uit zeer laaggeschoolde mensen bestaat - mensen die hun kroost op bootjes zetten - omdat ze denken : dat door dat te doen ze geld via hun kinderen uit het Westen zullen krijgen ( wat dan nog gebeurt ook, door onze totaal losgeslagen sociale zekerheid).
Als men de overbevolking niet tegengaat, als je dat niet durft te benoemen als een majeur probleem, 'het' probleem eigenlijk inzake de opwarming van onze planeet, dan ben je 'geen' klimaat, maar wel een linkse ' wereldburgeractivist'.
En dat terwijl globalisering ( en het hebben van bevolkingsoverschotten) tot de bron van steeds meer consumptie, vervuiling, en dus opwarming van onze planeet leidt.
Daarom, stop het totaal verkeerde en crimineel signaal aan bevolkingsgroepen en landen; dat ze er maar op los kunnen 'kweken' ( iets wat door de opkomst en verspreiding van religie nog aangewakkerd wordt, ook bij ons) dat het Westen hun bevolkingsoverschotten wel zal overnemen.
Op het ogenblik dat de klimaatbeweging deze dingen met naam durft te noemen, (Extension Rebellion heeft dat kort gedaan, maar is er onder druk van haar extreemlinks fractie al vlug mee gestopt ) stap ik met hen mee.

Culinaire integratie...

WAAROM MOETEN WE KINDEREN OP SCHOOL ETEN GEVEN, als we geld aan de ouders geven om eten te kopen?
Een lap spek, worst, of een ander stuk van 't zwijn, wat gaan die kinderen daar in Antwerpen gelukkig mee zijn, de arme dutsen die honger lijden ondanks OCMW en ander staatsdrinkgeld dat we aan hun ouders geven ( waar doen sommige mensen, mensen die vroeger niets hadden in hun thuislanden en nu van ons een inkomen gratis krijgen eigenlijk met al het van ons gekregen geld, als ze niet eens eten voor hun kroost ermee kopen).
Als ik op het straatbeeld afga dan kopen ze daar dure en grote smartphones mee, man wat een joekels van telefoons hebben die 'nieuwe mensen', - en altijd maar bellen bellen bellen, zo te horen aan hun taal naar de ander kant van de wereld.
In welk taalbad die gezwommen hebben, geen idee, maar zeker niet in een Nederlands.
Dat je dan geen geld voor soep met balletjes voor je kinderen kan kopen met al die telefoons zo groot als een huis, tja logisch.
Na sociale integratie (goed gelukt met geld, woningen, scholing en medische verzorging aan hen te geven a volonté) nu een 'culinaire' integratie met een stuk van 't goede zwijn.
'Zo dat we allemaal in harmonie en geïntegreerd met het rijke Vlaamse leven kunnen zijn'. Jawadde wie geloofd die onzin.
Eens kijken of dat lukt met dit project... of zullen het weer speciallekes voor het kieskeurige volkje zijn.
Ik wed met mijn slecht karakter op dat laatste.

Partij van de Gastarbeider

De PvdA ligt aan de basis van een voorstel om religieuze symbolen in de administratie toe te laten.
Op de foto ziet u de sovjetkameraden met hun haremvrouwen in de weer.

RECHTER VERBIED BESPARINGEN AMERIKAANSE POSTDIENST

Onze politieke elite en natuurlijk ook de rode leugenmedia drummen elkaar aan de kant om de besparingen die Trump de Amerikaans post oplegt te veroordelen als ondemocratisch, fascistoïde, daad van een gek, verkiezingsbelemmering - maar ze zijn daarbij wel zo hypocriet als de dood - om te zwijgen over de al jaren aan de gang zijnde besparingen bij onze Belgische post. 
En laten we eerlijk zijn, zou u het vertrouwen als je met de in ons land kapot bespaarde post je stem zou moeten uitbrengen.
Volgens mij zou dat net zo frauduleus zijn dan dat we vandaag elektronisch stemmen.
Een systeem waarbij de onbetrouwbare particratie ... de particratie controleert.
Niet dat het allemaal veel uitmaakt hoe we stemmen in dit land, de particratie beslist toch wie de poen en de postjes mag pakken, ze verdelen zelfs onder elkaar de - niet uitgebrachte, blanco, ongeldige stem.
Van verkiezingsbedrog gesproken, Trump en de Amerikanen zouden nog veel kunnen leren van onze corrupte politici.

Congres NATION met deelname NATIONALE BEWEGING op 26/9

Op 26 september zal het 13e congres van de beweging NATION doorgaan - het eerste sinds de samenwerking met de NATIONALE BEWEGING - waardoor dit congres uniek is omdat het een nationale politieke structuur en dus een nationaal karakter heeft. 
Dit congres is verder ook een uniek voorbeeld van hoe interne democratie werkt in een patriottische beweging, het een gelegenheid en mogelijkheid is voor alle leden om te debatteren en te stemmen over de interne en externe lijn die de beweging moet uitgaan, zo mee te beslissen over de politieke oriëntaties van de beweging - zo de richting naar waar we willen gaan samen te kiezen. Iets wat in de huidige particratie een farce is, dat de leden een zeg hebben in het politieke gebeuren van hun partijen.
Daarom nodigen we al onze leden - leden die in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdrage uit om deel te nemen aan dit congres.
Daarvoor moet u zich enkel inschrijven bij uw lokale contacten of via secretariat@nation.be
Als u niet kan deelnemen omwille van omstandigheden kunt u altijd een volmacht geven aan een ander lid - zodat u toch kan stemmen.
Het formulier is beschikbaar op het ledengedeelte van de website of op verzoek per e-mail.
We verwachten je op zaterdag 26 september om je stem te laten horen.
Het worden spannende tijden, wie aan de kant blijft staan zal machteloos de beslissingen van de elite en de macht moeten ondergaan.

Weg van de Wetstraat, 

op naar de volksstaat!

EEN STAATSGREEPJE MEER OF MINDER, wie ligt er van wakker in dit land.
Als de oppositie van links en rechts deze gang van zaken ( een burgerlijke staatsgreep) zo verfoeilijk vindt, wat het ook is - waarom blijven ze dan dit regime legitimiteit geven door in alle instellingen hun postjes te blijven bezetten.
Met ander woorden, waarom boycotten ze deze burgerlijke staatsgreep niet door afwezig te blijven in de kamer en commissies waar ze dikwijls de voorzitter leveren?
O' jee even vergeten, dat doen ze niet omwille van de poen die ze dan zouden verliezen.
Het zijn me de democraten wel dit zooitje ongeregeld , die verdienen geen stem maar en shop onder hun dik gat.

NACHT VAN DE LANGE MESSEN OP KOMST?

De Duitse elite zal haar eigen politie 'zuiveren' ( er zitten erbij die verkeerd denken) een beetje zoals Adolf tijdens de 'Nacht van de Lange Messen' de eigen hulpolitie zuiverde misschien?
Die deed dat toen ook omdat de leiders van de SA hulpolitie verkeerd dachten, met name te links.
Wat nog maar eens bewijst, dat geschiedenis zich herhaald maar dan als een dikke klucht.
En bestaat de huidige Europese elite niet uit een bende zeer kluchtige nitwits.
Straks gaat die elite nog zo ver dat ze ex I.S strijders bij de politie haalt ( die maken korte metten met verkeerd denkenden) en gewone politieagenten een antiradicaliseringscursus na ontslag laat volgen.
Met een verbond van de rijke bourgeoisie en links is alles mogelijk, hoe onzinniger hoe liever ze het doen.

Blanke arbeider aangevallen door migranten.

De werkmens op bijgaande foto , nochtans het soort mens waarvan links (PvdA en consoorten) zegt : dat ze die hun belangen verdedigen - die werd tijdens zijn werk rond de haven van Zeebrugge door illegalen met breekmessen aangevallen.
Het zoveelste feit van geweld door het 'Nieuwe Volk' op het inheemse gericht, media en elite vinden die dingen zelfs banaal, niet belangrijk genoeg er mee bezig te zijn in hun parlementen en partijsalons.
Deze werkmens ( zoals velen van ons dat zijn) die staat nochtans de helft van zijn loon af om de criminele politiek van de elite te financieren.
En zoals het grootste deel van de Belgisch massa doet, verdraagt hij dit onrecht en zwijgt.
Hij heeft niet speciaal een uitgesproken mening over immigratie, wat hem anders het verwijt racist zou opleveren en weleens zijn job door politieke correctheid zou kunnen kosten - waardoor hij wijselijk zwijgt.
Ook het begrip omvolking is hem vreemd , de mens heeft waarschijnlijk genoeg aan zijn hoofd om zijn gezin in deze economisch steeds moeilijker wordende tijden te kunnen onderhouden.
En geeft ( zoals wij allemaal) een groot deel van zijn zuur verdiende loon aan het ' Nieuwe Volk' - ja zelfs aan de opvang van het soort dat hem met messen naar het leven stond.
Deze brave mens heeft tot voor kort waarschijnlijk geloofd in de propaganda van de elite en links dat hij 'verdraagzaam' moest zijn tegen vreemdelingen, omdat het allemaal vreedzame sukkelaars zijn die geen vlieg kwaad zouden doen - aanvaarding van het feit : dat hij nu ook al jaren moet werken voor gelukzoekers die zijn land binnengedrongen zijn en hier de sociale erfenis van hem en zijn volk zijn komen opeisen als arrogante postkolonisten.
Misschien geeft hij zijn stem in een of ander verkiezingscircus wel aan wat hij denkt 'de goeie' te zijn - maar die stem op de particratie heeft blijkbaar niet tot meer veiligheid voor hem of het verminderen van loonroof door de staat geleid, integendeel de partijenelite is nu nog corrupter dan ooit, trekt zich niets van het gewone gepeupel aan. Is zelf niet in staat het land te leidden waardoor we vandaag met een soort burgerlijke dictatuur opgezadeld zitten.
Vandaag kwam onze kameraad er vanaf met een paar serieuze messteken, en met een blijvende angst voor wat nog komen gaat.
En wat er te gebeuren staat ( die 10.000 kampverbranders op Lesbos zijn maar een peulschil - er wachten miljoenen gelukzoekers en zogezegde klimaatvluchtelingen om Europa binnen te vallen).
Neen het word niet beter, smijt weg die illusie, het is zelfbedrog.
Sommige moslimstaten zien het zelfs als een ideaal middel om Europa, na eeuwen van vruchteloze pogingen, alsnog te veroveren voor de islam - niet in het minst Sultan Erdogan.
Ik weet, dat is niet direct de zorg van onze kameraad en van vele brave mensen - ook niet van de man die door illegalen aangevallen is, die wil in de eerste plaats : dat hij veilig kan werken en leven met zijn gezin.
Maar wij activisten moeten die verbanden zien, willen we onze mensen beschermen tegen wat door de elite en links als onvermijdelijk wordt aanvaard, de omvolking, het neokolonialisme waarin we verzeilt zijn geraakt.
En wanneer mensen zoals wij niet meer op straat komen, we ons weigeren te verenigen, wat staat er dan nog in de weg omdat ons land en volk vernietigd zal worden ... Helemaal Niets.

Gelukzoekers op Lesbos smeken : "STUUR ONS TERUG NAAR HUIS".

Een vraag die wij zeer graag zullen inwilligen... omdat we begrijpen dat thuis bij familie en vrienden en eigen volk zijn, het enige menselijke en leefbare is.

BELGISCHE GRONDWET STAAT AAN ONZE KANT

Bij de bespreking ( en toelichting) bij de Belgische grondwet van 1831 werd door de makers van die grondwet expliciet gezegd : dat bij het miskennen van een van de pijlers van de grondwet door de macht ( in het geval van de betoging in Mechelen, het recht zich te verenigen en vrijheid van meningsuiting) door de (elite) beperkt zou worden: 'het volk het recht had om verzet te plegen en zo de constituerende macht in handen te nemen'.
In de zin dat Louis De Potter ( één van de stichters van België en medeauteur van de grondwet) dat zag, was deze toelichting bij de grondwet niet meer of minder een oproep ( en legitimatie) van een nieuwe revolutie zoals die in 1830 plaatsgevonden had wanneer de Belgische elite, het Belgische volk zijn grondrechten ontnam.
De betogers van zondag in Mechelen ( Vlaams nationalisten) zullen het niet graag horen of lezen, maar in verzet gaan tegen de Belgische elite ( waaronder de leden van de gehele Belgische particratie gerekend moeten worden) - die de grondrechten van het volk beperken - of zoals in het geval van het recht op godsdienstvrijheid de grondwet compleet verkeerd interpreteert ( voor de makers van de Belgische grondwet kan het toelaten van de islam op ons grondgebied nooit als iets legitiem beschouwt zijn , vermits die godsdienst in de 19de eeuw als een Oriëntaalse fantasie - vijandig aan de waarden van de stichters ( liberalen en katholieken) gezien moet worden.
En omdat de islam niet van karakter verandert is intussen (integendeel) - wat zou de interpretatie van de opstellers van de grondwet vandaag dan anders kunnen zijn dan zoals de opmakers ervan dat zagen en interpreteerden in 1830 - met name : dat de islam een aberatie voor een liberale democratie is, hoogstens een exotisme is.
Maar vooral het inperken van de vrije meningsuiting is een flagrante schending van de grondwet ( buiten inperkingen op dat recht dat door een assisenhof gevonnist moeten worden, zoals smaad).
Mijn punt daarbij is : dat zich verzetten tegen een dictatuur van de elite - elite die zich met haar particratie de staat toegeëigend heeft, ( nog een ongrondwettelijk misdrijf) een daad van nationaal patriotisme is.
Dat de Vlaamse burgermesters die aan het verkrachten van onze grondwettelijke vrijheden meewerken in feite ( net zoals hun nationale bazen uit de particratie) een bende criminelen zijn - en niet de mensen die in verzet komen en men steevast als extreemrechts of racistisch wegzet om zo het debat te kunnen criminaliseren.
Dat is voor de betoging van 11/ 10 in Blankenberge misschien een doordenkertje voor de Vlaams nationalistische burgemeester van die stad, maar vooral voor de politiediensten - politie die nochtans geacht wordt om onze vrijheden te beschermen, daartoe wettelijk verplicht is.
Niet wat een burgemeester of particraat zegt is wet, de grondwet bepaald de wet.
Want als de politie ( of in en verder stadium van deze particratische immigratie en omvolkings-misdaad door de elite, zelfs het leger) niet meer de belangen van het Belgische volk dient - maar alleen die van een politieke kliek die onze grondwet verkracht, dan spreken we niet meer - zoals in Wit-Rusland of China het geval is van een democratie, wel van een partijendictatuur.
We patriotten mogen ons niet langer in de hoek van extreemrechts, beweging die niet in staat is een politieke analyse te maken laten duwen, dat is wat onze vijanden van media en politiek maar wat graag hebben.
Daarom deze tekst en uitleg, motivatie, van onze strijd, al besf ik dat men vandaag alleen aandacht krijgt met kinderpraat in de politiek en maatschappelijk debat.
Maar bon, we hoeven niet allemaal mee te gaan in de debielisering van onze sameleving.
Wij zijn de echte vrijheidslievende patriottische activisten, wij zijn niet het gevaar voor de democratie - wel de valse democraten en grondwetverkrachters die elke alternatieve politieke opinie met betogingsverboden - en het beperken van vrije mening door mensen van de straat plukken als waren het criminelen - of voor rechtbanken brengen voor hun mening.
Daarom is onze anti omvolkings revolutie legitiem, omdat onze grondwet deze omvolking nooit gewild kan hebben, en omdat een nieuwe Vlaamse grondewet 'geen' enkele garantie biedt dat ze niet ' modern Belgisch' ( pro omvolking) zal zijn.

Lonen in veel 'essentiële beroepen' ver onder Belgisch gemiddelde

In het multicultureel kapitalisme zijn de 'essentiële beroepen' vergoed aan ' niet existentiële' lonen. ( met andere woorden, je kan er alleen mee overleven, met die lonen ) - daarom dat er steeds meer 'werkende armen' in ons land en in Europa zijn, Duitsland is daarin Amerika al gevolgd waar mensen meerdere jobs nodig hebben te overleven (iets wat je ook bij ons al ziet geburen).
En hoe kan men deze ongerijmdheid ' dat belangrijke beroepen onderbetaald blijven' in stand houden beste linkse pro immigratiesukkels : hoe flikt het kapitalistisch systeem - en hun hulpjes van de pro immigratievakbonden zoiets.
Wel ze doen dit door almaar meer mensen in te voeren.
Want iedereen weet, (staat zelfs in 'Het Kapitaal') dat - 'als je een overvloed aan paupers creëert' - massa die wil werken aan minimumlonen en daar onder, men de volledige arbeidersklasse tot werken aan lagere lonen kan dwingen, met name door onderlinge concurrentie te organiseren door overaanbod.
En daarom is het ook opvallend dat zowel links als het kapitaal die concurrentie ten top drijven door middel van steeds meer invoer van immigranten.
Bij de PvdA weten ze dit natuurlijk ook wel, beter dan ik dat weet, maar zij willen de 'tegenstellingen' tussen mensen ten top drijven, zodat ze hun communistische revolutie ( hele steden in brand steken zoals hun ingevoerde jihadisten nu al in vele steden doen) daarmee in gang kunnen steken... dat staat ook allemaal in 'Het Kapitaal'.

Alleen wij kunnen het stoppen!

Weer een vrolijk weekend van interculturele diversiteitsbeleving.Links en de elite willen meer van dat.Alleen wij kunnen het stoppen.Ons steunen is je gezin en bezit beschermen, zo simpel is dat.

Laten we nog langer onze helden aanvallen?

Zelfverdediging is geen misdaad!